ROLKI

Zajęcia nauki jazdy na rolkach prowadzone przez Sławomira Chmurę – złotego medalistę z zimowej Uniwersjady w Harbinie, jednego z najlepszych polskich panczenistów na długich dystansach, olimpijczyka z Vancouver 2010.

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, trenerów. Współpracujemy z absolwentami między innymi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Politechniki Warszawskiej, tancerzami – medalistami wielu turniejów
i konkursów. Nasi instruktorzy to ludzie z pasją, entuzjaści i eksperci w swoich dziedzinach, z bogatym dorobkiem zawodowym
i przygotowaniem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

KOŁO TEATRU MUZYCZNEGO

Studio aktorskie to magiczne spotkanie z teatrem, spotkanie podczas którego uczniowie z biernych widzów przeistaczają się
w aktywnych twórców: pracują warsztatowo nad zadaniami aktorskimi, doskonalą ruch sceniczny i ekspresję ruchową, uczą się piosenek i prawidłowej artykulacji głosu. Warsztaty te wszechstronnie rozwijają młodego człowieka i uwrażliwiają go na sztukę. Praca Studia odbywa się w dwóch zespołach; każda z grup spotyka się raz w tygodniu na godzinę zajęć teatralnych i godzinę zajęć z piosenki. Do udziału w tych warsztatach zapraszamy dzieci chętne i gotowe występować przed publicznością na dużej scenie. W październiku uczęszczający na zajęcia uczniowie wezmą udział w wewnątrzszkolnym castingu, podczas którego zostaną im przydzielone role
w zaplanowanych etiudach i spektaklach teatralnych. Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę na występach, konkursach
i przeglądach teatralnych. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawować będzie P. Anna Milczarek – nauczyciel muzyki.

RĘKODZIEŁO

Celem zajęć rękodzielniczych jest przede wszystkim rozwój manualny i artystyczny dzieci. Warszataty rozbudzają ich wrażliwość, uczą skupienia, cierpliwości i wytrwałości, umożliwiają poznanie różnorodnych technik plastycznych, takich jak: filcowanie, decoupage, robienie biżuterii, malowanie na szkle i tkaninie, modelowanie, szycie, dzierganie, stemplowanie etc. Uczestnicy zajęć zajmują się robieniem pacynek, projektowaniem i wykonywaniem okolicznościowych kartek i dekoracji, organizują też wystawy swoich prac
i przygotowują prezenty dla najbliższych z okazji świąt.

WARSZTATY TANECZNE – TANIEC NOWOCZESNY, TANIEC TOWARZYSKI, HIP-HOP

 

Zajęcia prowadzone są przez Szkołę Tańca “FLASH” Łukasza Kosińskiego – dyplomowanego instruktora tańca z przygotowaniem pedagogicznym, a ich celem jest stworzenie profesjonalnych grup tanecznych, występujących na imprezach szkolnych i festiwalach tanecznych. Różnorodność technik i stylów daje dzieciom możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju. Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia rozciągające, jak również rozwijające muzykalność, prowadzące do opanowania układu choreograficznego. Instruktor zwraca szczególną uwagę na technikę i koordynację ruchową dziecka oraz uczy współpracy w grupie tanecznej.

KOŁO SZACHOWE

SZACHY

Szachy to gra intensywnie rozwijająca umysł dziecka. Uczy logicznego i przestrzennego myślenia, sportowego zachowania
i współzawodnictwa na zasadach fair play, cierpliwości, wyciszenia i koncentracji, reagowania na ruchy przeciwnika i ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji. Ćwiczy też pamięć, spostrzegawczość i refleks, kształtuje zmysł kombinacyjny i zdolność przewidywania. Zajęcia szachowe są nie jednak tylko nauką, ale również wspaniałą intelektualną zabawą, a ich program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, etapu rozwojowego i zainteresowań każdego dziecka. Po zrealizowaniu całego programu uczeń osiąga poziom umożliwiający mu poprawne rozgrywanie partii szachowych, włącznie z obsługą zegara szachowego oraz znajomością podstawowych ? teoretycznych, taktycznych i strategicznych ? zagadnień związanych z szachami. Zajęcia prowadzone są przez Grodziski Klub Szachowy.

KOŁO MALARSKIE

Zajęcia z artystą plastykiem mają za zadanie pobudzić wyobraźnię dzieci, zachęcić je do twórczego myślenia i ekspresji, wpłynąć na wzrost ich zainteresowania sztuką, rozwinąć ich umiejętności manualne, usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową i wzmocnić samodzielność. Prowadzący warsztaty wykorzystuje w tym celu różnorodne techniki plastyczne i stawia przed dziećmi zadania zróżnicowane pod względem tematycznym i technicznym. Na zajęciach liczą się nie tylko walory plastyczne dziecięcych prac, przede wszystkim chodzi o wyczulenie młodych ludzi na piękno i różnorodność otaczającego nas świata. Uczniowie poznają historię ilustracji książkowej oraz rodzaje i techniki jej wykonywania. Program kursu obejmuje zagadnienia podstawowe, takie jak zasady proporcji, perspektywy i kompozycji, konstruowanie postaci, portetu itp. Warsztaty prowadzi magister sztuki Paweł Cabanowski – absolwent Akademii Sztuk Pięknych.

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

Zajęcia organizowane są na Pływalni Krytej Wodnik 2000 znajdującej się na terenie Grodziskiego Ośrodka Sportu. Pływanie jest najbardziej zalecaną formą zajęć ruchowych, a wprowadzenie go w nauczaniu wczesnoszkolnym jest wskazane ze względu na szeroko rozumiany aspekt zdrowotny: pozytywnie wpływa na rozwój psychoruchowy i emocjonalny dziecka, kształtuje koordynację ruchów, koryguje wady postawy, hartuje organizm. Ponadto pozwala młodemu człowiekowi nabyć podstawowe umiejętności pływackie, bardzo przydatne w późniejszym życiu. Dzięki asyście instruktorów, którzy również znajdują się w wodzie, dzieci bardzo szybko przełamują ewentualne obawy i już od pierwszych zajęć doskonale się bawią. Szybko opanowują zanurzenie twarzy, prawidłowe oddychanie oraz poprawną technikę pracy rąk i nóg. Ćwiczenia są intensywne, ale ciekawe i urozmaicone, często z wykorzystaniem atrakcyjnych akcesoriów. Dzieci wykonują je dobrowolnie, instruktorzy nie używają gwizdka i nie krzyczą ? wszystkie zadania wyjaśniają rzeczowo, spokojnie i z uśmiechem, tyle razy, ile trzeba.

Zapewniamy dowóz dzieci autokarem ze szkoły do Grodziskiego Ośrodka Sportu.

JUDO

Pierwsza faza treningu polega na wprowadzaniu gier i zabaw, mających na celu budowę samokontroli u dzieci i poprawę ich odporności psychicznej. Ćwiczenia fizyczne w tym okresie to ćwiczenia ogólnorozwojowe mające polepszyć ich cechy motoryczne, oraz koordynację ruchową, wytrzymałościową i szybkościową. Następny etap treningu zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. To właśnie predyspozycje i kondycja dziecka decydują o momencie wprowadzenia do zajęć elementów judo takich jak: pady, przewroty czy pierwsze ćwiczenia w parterze. Po opanowaniu tych technik wprowadzamy do treningu najprostsze rzuty i elementy walki judo. Zajęcia prowadzone są przez P. Marka Kowalskiego – głównego inicjatora powstania “Klubu JUDO Grodzisk Mazowiecki”.

KOŁO JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Celem zajęć jest opanowanie przez uczestników podstaw języka francuskiego, które umożliwią im
w miarę sprawną komunikację w typowych sytuacjach życia codziennego oraz przygotowanie ich do dalszej nauki języka na kolejnych etapach kształcenia. Tematyka zajęć skupia się wokół ucznia, jego domu i rodziny oraz szkoły. W trakcie zajęć uczniowie mają również okazję zapoznać się z elementami kultury, tradycji oraz historii krajów francuskojęzycznych.

KOŁO POLONISTYCZNE

Zajęcia koła polonistycznego prowadzone są z myślą o uczniach, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.
Chcą pogłębić wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Obejmują działania, które służą ugruntowaniu wiedzy zdobytej na lekcjach ,jak również rozszerzają wiadomości i umiejętności z wybranych działów języka polskiego.

ORIGAMI

Zajęcia Koła Origami rozwijają zdolności i zainteresowania uczniów. Bogactwo wzorów i prostota materiału pomagają stworzyć atmosferę aktywności twórczej i zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia. Zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, nie ogranicza inicjatywy dziecka i nie hamuje jego działania. Zajęcia Koła Origami cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Tworzenie papierowych “dzieł” sprawia im ogromną radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy. Origami to tradycyjna wschodnia sztuka składania papieru. Jest ciekawą metodą, narzędziem wspierającym rozwój dziecka.

GLINA

Warsztaty prowadzi Pan Konrad Koźlicki, który o glinie wie prawie wszystko. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i odbywają się raz w tygodniu (45 min).

W czasie zajęć dzieci:

  • poznają różne działania gliny i jej własności
  • uczą się technik zdobienia i lepienia
  • otrzymują wypalone prace

KOŁO JĘZ. HISZPAŃSKIEGO

Celem zajęć jest opanowanie przez uczestników podstaw języka hiszpańskiego, które umożliwią im
w miarę sprawną komunikację w typowych sytuacjach życia codziennego oraz przygotowanie ich do dalszej nauki języka na kolejnych etapach kształcenia. Tematyka zajęć skupia się wokół ucznia, jego domu i rodziny oraz szkoły. W trakcie zajęć uczniowie mają również okazję zapoznać się z elementami kultury, tradycji oraz historii krajów hiszpańskojęzycznych. Zajęcia prowadzone są przez rodowitego hiszpana.

ROBOTYKA

Warsztaty robotyki to połączenie informatyki, budowania robotów i świetnej zabawy. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą, pasją,a w przyszłości zawodem z perspektywami. Nie trzeba mieć żadnym specjalnych zdolności wystarczy ciekawość świata i chęć spróbowania czegoś nowego.

Uczestnicy poza budowaniem robotów mają okazję poprzez zabawę zrozumieć podstawowe zagadnienia z informatyki, techniki, matematyki i elektroniki, co wpływa na szybsze przyswajanie programu szkolnego.