ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  z zachowaniem dystansu  zgodnie z następującym harmonogramem.

klasa 1 –  godzina 10:00- spotkanie na  korytarzu szkolnym w małym budynku dzieci  wraz  z rodzicami , wychowawcą i  dyrektorem  szkoły

klasa 2 – godzina 9:00-  spotkanie  dzieci z wychowawcą w klasie

klasa 3 – godzina 9:15 – spotkanie dzieci z wychowawca w klasie

klasa 4 – godzina 10:30 – spotkanie na korytarzu szkolnym w małym budynku dzieci wraz z rodzicami , wychowawcą i dyrektorem szkoły

klasa 5 – godzina 9;30 – spotkanie dzieci z wychowawcą w klasie

klasa 6 – godzina 9:45 – spotkanie dzieci  z wychowawca klasy  w klasie

 klasa 7 – godzina 10;00 – spotkanie dzieci z wychowawcą klasy w klasie

 klasa 8 – godzina 11:30 – spotkanie dzieci z rodzicami, wychowawcą i dyrektorem na korytarzu w małym budynku

Dzieci klas 1,4 i 8  przychodzą na rozpoczęcie z jednym z rodziców  z zachowaniem  rygoru sanitarnego

i procedur obowiązujących w szkole.