W roku szkolnym 20004/2005 szkoła nasza zdobyła tytuł “SZKOŁA z KLASĄ”.
Wyróżnienie to stało się dla nas zobowiązaniem do utrzymania wysokiego poziomu nauczania i wychowania.

 

SZKOŁA Z KLASĄ