Monika Suchecka
magister - wychowanie techniczne , studia podyplomowe sztuka , studia podyplomowe oligofrenopedagogika, nauczyciel plastyki i techniki w kl. IV - VIII