Adrian Kowalczyk
magister historii, ukończył studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie oraz z edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel wosu oraz EDB - klasa VIII
Elżbieta Niewiadomska
magister nauczania zintegrowanego, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną,nauczyciel wspomagający
Izabela Otręba
magister wychowania muzycznego oraz absolwentka studiów podyplomowych wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjna
Ewa Markowska
magister inżynier - kierunek rolnictwo, licencjat pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej , absolwentka studiów podyplomowych z nauczania zintegrowanego z informatyką oraz z biologii, nauczyciel świetlicy i , informatyki w kl I - III, nauczyciel biologii w klasach V- VIII