Adrian Kowalczyk
magister historii, ukończył studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie oraz z edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel wosu oraz EDB - klasa VIII
Elżbieta Niewiadomska
magister nauczania zintegrowanego, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną,nauczyciel wspomagający
Anna Milczarek
magister administracji, absolwentka studiów podyplomowych z resocjalizacji , oligofrenopedagogiki i muzykoterapii oraz kursu kwalifikacyjnego ze sztuki,nauczyciel muzyki kl. 0 - VII, nauczyciel plastyki w kl IV - VII, wychowawca kl VII , nauczyciel wspomagający
Ewa Markowska
magister inżynier - kierunek rolnictwo, licencjat pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej , absolwentka studiów podyplomowych z nauczania zintegrowanego z informatyką oraz z biologii, nauczyciel świetlicy i , informatyki w kl I - III, nauczyciel biologii w klasach V- VIII