MARIUSZ ŻYTA
DYREKTOR SZKOŁY, wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki i techniki
Agnieszka Żyta
nauczyciel j. polskiego i historii kl. IV - VIII, magister filologii polskiej, ukończyła studia podyplomowe z historii - UW oraz pedagogikę wychowawczą i terapię pedagogiczną pedagog szkolny - specjalista pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz terapii pedagogicznej wychowawca kl VI
Tadeusz Zegarowski
magister inżynier elektroniki oraz absolwent studiów podyplomowych z matematyki ,nauczyciel matematyki w klasach V, VII i VIII oraz fizyki w klasach VII-VIII i fizyki
Małgorzata Wiewiór-Nosecka
magister nauczania zintegrowanego absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki,nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca kl. II
Marta Żółkiewska
magister inżynier - kierunek przyrodniczy SGGW, ukończyła studia podyplomowe z geografii i informatyki,nauczyciel informatyki kl. IV - VIII , nauczyciel przyrody w kl IV, nauczyciel geografii w kl V - VIII, wychowawca klasy IV