MARIUSZ ŻYTA
DYREKTOR SZKOŁY, wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki
Agnieszka Żyta
nauczyciel j. polskiego i historii kl. IV - VIII, magister filologii polskiej, ukończyła studia podyplomowe z historii - UW oraz pedagogikę wychowawczą i terapię pedagogiczną pedagog szkolny - specjalista pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz terapii pedagogicznej wychowawca kl VII
Anna Sikorska
magister w zakresie nauk ścisłych oraz absolwentka studiów podyplomowych pedagogicznych ,nauczyciel matematyki w klasach VI i VIII oraz fizyki w klasach VII-VIII
Małgorzata Wiewiór-Nosecka
magister nauczania zintegrowanego absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki ,nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca kl. IIII
Marta Żółkiewska
magister inżynier - kierunek przyrodniczy SGGW, ukończyła studia podyplomowe z geografii i informatyki, nauczyciel informatyki kl. IV - VIII , nauczyciel przyrody w kl IV, nauczyciel geografii w kl V - VIII, wychowawca klasy V