magister w zakresie nauk ścisłych oraz absolwentka studiów podyplomowych pedagogicznych ,nauczyciel matematyki w klasach VI i VIII oraz fizyki w klasach VII-VIII