magister inżynier elektroniki oraz absolwent studiów podyplomowych z matematyki ,nauczyciel matematyki w klasach V, VII i VIII oraz fizyki w klasach VII-VIII i fizyki