magister ,- doktorantka na wydziale filologii angielskiej ,nauczyciel języka angielskiego w klasie VIII Personal website 800-2345-6789