magister ,- doktorantka na wydziale filologii angielskiej ,prowadzi konwersacje z języka angielskiego w klasach IV - VIII Personal website 800-2345-6789