Katarzyna Kulpan
magister filologii germańskiej, absolwentka studiów podyplomowych z matematyki, nauczyciel j. niemieckiego kl. IV - VIII, zajęcia wyrównawcze z matematyki
Alicja Górska
magister matematyki, absolwenta studiów podyplomowych z informatyki nauczyciel matematyki - klasa V
Agata Stępniewska
magister ,- doktorantka na wydziale filologii angielskiej ,prowadzi konwersacje z języka angielskiego w klasach IV - VIII