magister nauczania zintegrowanego absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki ,nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca kl. IIII