magister historii, ukończył studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie oraz z edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel wosu oraz EDB - klasa VIII