magister inżynier - kierunek rolnictwo, licencjat pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej , absolwentka studiów podyplomowych z nauczania zintegrowanego z informatyką oraz z biologii, nauczyciel świetlicy i , informatyki w kl I - III, nauczyciel biologii w klasach V- VIII