magister nauczania zintegrowanego, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną,nauczyciel wspomagający