magister inżynier - kierunek przyrodniczy SGGW, ukończyła studia podyplomowe z geografii i informatyki, nauczyciel informatyki kl. IV - VIII , nauczyciel przyrody w kl IV, nauczyciel geografii w kl V - VIII, wychowawca klasy V