magister - wychowanie techniczne , studia podyplomowe sztuka , studia podyplomowe oligofrenopedagogika, nauczyciel plastyki i techniki w kl. IV - VIII Personal website 800-2345-6789