magister administracji, absolwentka studiów podyplomowych z resocjalizacji , oligofrenopedagogiki i muzykoterapii oraz kursu kwalifikacyjnego ze sztuki,nauczyciel muzyki kl. 0 - VII, nauczyciel plastyki w kl IV - VII, wychowawca kl VII , nauczyciel wspomagający