nauczyciel j. polskiego i historii kl. IV - VIII, magister filologii polskiej, ukończyła studia podyplomowe z historii - UW oraz pedagogikę wychowawczą i terapię pedagogiczną pedagog szkolny - specjalista pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz terapii pedagogicznej wychowawca kl VII