O SZKOLE

 

 

 

 

Szkoła jest prowadzona przez Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne.
Myślą przewodnią tworzenia nowej szkoły była zmiana stosunku nauczyciela do ucznia, polepszanie warunków ich pracy oraz możliwość wpływu rodziców na kształcenie własnego dziecka.

Głównymi atutami naszej szkoły stały się:
– życzliwe nastawienie do ucznia,
– rozwijanie jego różnorodnych zainteresowań,
– tworzenie małych grup klasowych,
– bliski kontakt nauczycieli z rodzicami,
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Po roku działalności uzyskaliśmy uprawnienia szkoły publicznej, to znaczy prawo do wydawania świadectw honorowanych przez wszystkie placówki oświatowe. Ze szkołą związało się wielu nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych, lubianych i cenionych przez środowisko.
Po latach tułania się po różnych lokalach osiedliliśmy się wreszcie na terenie dawnej Szkoły Podstawowej nr 2
przy ul. 3 Maja 33. Kuratorium Oświaty i Wychowania użyczyło naszej szkole tę zaniedbaną posiadłość wraz ze zrujnowanymi budynkami. Rodzice i dzieci ponieśli ogromne koszty remontu. Pomogły nam również władze miejskie. Niemniej jednak ciągle staramy się polepszyć warunki bytowe i każdego roku, szczególnie po wakacjach, możemy pochwalić się czymś nowym.

PATRON SZKOŁY

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej szkoły było nadanie imienia generała brygady Leopolda Okulickiego
i poświecenie sztandaru. Uroczystość ta odbyła się 12 czerwca 1997 roku roku.

Leopold Okulicki “NIEDŹWIADEK” (1898 – 1946)
Przybrane nazwiska: Jan Mrówka, Johann Müller, Pseudonimy: Jan, Kobra 2, Kula, Leopold, Miller, Mrówka, Jan Mrówka, Niedźwiadek, Pan Jan, Sęp, Termit. Dyplomowany oficer służby stałej piechoty WP: podpułkownik [1936], pułkownik [1 VII 1940], generał brygady [22 V 1944]. Urodzony 12 listopada 1898 we wsi Bratucice koło Okulic, pow. Bochnia, syn rolnika Błażeja Okulickiego i Anny Korcyl. Ostatni Komendant Główny AK.

KONCEPCJA SZKOŁY

 

Koncepcja opracowana została przez Zespół Programowy,
w skład którego weszli:
– specjalista nauczania początkowego;
– specjalista nauczania języków obcych;
– wieloletni dyrektor, nauczyciel matematyki
w LO oraz gimnazjum;
– specjalista wychowania przedszkolnego;
– pedagog szkolny;

Koncepcja oparta o Podstawę programową MEN i nowoczesne programy autorskie, zakłada kontynuację wysokiego poziomu nauczania i wychowania rozpoczętego w klasie “0” Naszej Szkoły.

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła pragnie wychować i wykształcić obywatela świata  biegle władającego językami obcymi i otwartego na kulturową odmienność ? a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej. Nieustannie poszerzamy horyzonty naszych uczniów, dbamy o to, by poznawali i doceniali własny kraj, jego kulturę i dziedzictwo oraz piękno ojczystej mowy.

Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem i radością będą wkraczali w świat wiedzy i nauki.

 

Nowoczesna edukacja…
Dobre wychowanie…
Zabawa przez sport…
Dużo, dużo języków obcych…

 

WSZYSTKIE ZABAWKI Z PLACU ZABAW POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY JAKOŚCI

WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW