PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

PONIEDZIAŁEK

PON.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1J. FRANCUSKIJ.ANGIELSKIW-FRELIGIAMATEMATYKAINFORMATYKAJ.POLSKIMATEMATYKA
2ZINTEGROWANEZINTEGROWANEJ.FRANCUSKIJ.POLSKIJ.ANG - KONWERSACJEMATEMATYKAJ.ANGIELSKIWOS
3ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEHISTORIAJ.FRANCUSKIJ.ANGIELSKIFIZYKAANG -KONWERSACJE
4ZINTEGROWANEJ.FRANCUSKIZINTEGROWANEJ.ANGIELSKIJ.POLSKIBIOLOGIAMATEMATYKAFIZYKA
5ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEMATEMATYKABIOLOGIAJ.POLSKIJ.FRANCUSKIJ.ANGIELSKI
6ROBOTYKAROBOTYKAROBOTYKAG-WHISTORIAJ.FRANCUSKIBIOLOGIAINFORMATYKA
7ROBOTYKA
ROBOTYKA
ROBOTYKAJ.POLSKIJ.FRANCUSKI
8 WF -BASENWF-BASENWF-BASENWF-BASEN WF -BASENWF-BASEN WF -BASEN

WTOREK

 Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1 ZINTEGROWANEJ.ANGIELSKIRELIGIAJ.NIEMIECKIMATEMATYKAJ.POLSKIMATEMATYKACHEMIA
2 J. ANGIELSKIRELIGIAW-FJ.POLSKIMATEMATYKAJ.NIEMIECKICHEMIAANG- KONWERSACJA
3ZINTEGROWANEZINTEGROWANEJ.ANGIELSKIPRZYRODAMUZYKARELIGIAJ.NIEMIECKIJ.POLSKI
4 ZINTEGROWANE ZINTEGROWANEZINTEGROWANEMATEMATYKAJ.NIEMIECKIJ.ANGIELSKIGEOGRAFIAJ.POLSKI
5 ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEINFORMATYKAJ.POLSKIG-WBIOLOGIADORADZTWO ZAWODOWE
6 ZINTEGROWANEPLASTYKAJ.ANGIELSKIINFORMATYKAHISTORIAW-F
7 TECHNIKAINFORMATYKAHISTORIAJ.ANGIELSKIRELIGIA
8 JUDO - 15;00JUDO 15:00JUDO - 15:00RELIGIA
TECHNIKAGEOGRAFIA
8-D.ZAW
9-RELIGIA
HISTORIA

ŚRODA

ŚR.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEMATMATGWJ.POLWOS
2RELIGIAZINTEGROWANEZINTEGROWANEG-WJ.FRANJ.ANGGWGW
3ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANERELIGIAANGJ.FRANFIZJ.POL
4J. FRAN.J.ANGRELIGIAW-FGWJ.POLMATMAT
5ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEPRZYRODAJ.POLW-FJ.ANGREL
6RELIGIAJ. FRANJ.POLSKIW-FPLASTYKAINFORMATYKAJ.ANG
7 INFORMATYKAHISTORIA RELIGIATECHNIKAW-F
8MUZYKAINFORMATYKAHISTORIAJ. FRAN
9

CZWARTEK

CZW.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1ZINTEGROWANEZINTEGROWANEJ.ANGPRZYRODAMATEMATYKAMATJ.POLCHEMIA
2ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEJ.ANGGEOGRAFIAPOLCHEMIAFIZYKA
3ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEJ.POLBIOLOGIAJ.ANGGEOGRAFIAMAT
4ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEMATEMATYKAHISTORIAGEOGRAFIAMATEMATYKAJ.ANG
5ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEMUZYKAANG - KONWBIOLOGIAJ.ANGJ.POL
6J.ANGZINTEGROWANEHISTORIARELMUZYKABIOLDOR. ZAW.
7 J. NIEMW-FMUZYKAHISTORIA
8W-FHISTINFORMATYKA
9
10

PIĄTEK

PT.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEANG KONWERSACJAJ.ANGW-FMATEMATYKAJ.POLSKI
2ZINTEGROWANEINFJ.ANGMATEMATYKAW-FANG KONWJ.POLSKIMATEMATYKA
3ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEJ.POLSKIINFORMATYKAMATEMATYKAANG KONWJ.ANG
4ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEJ.ANGBIOLOGIAJ.POLSKIFIZYKAW-F
5ZINTEGROWANEZINTEGROWANEZINTEGROWANEPRZYRODAJ.POLSKIJ.ANGDORADZTWO ZAWODOWEBIOLOGIA
6J.POLSKIINFORMATYKA
7TAŃCETAŃCETAŃCEJ.POLSKI
8TAŃCETAŃCETAŃCETAŃCEHIST
9