PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

PONIEDZIAŁEK

PON.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1IIIANGPLASTYKAMATMATPOL
2IIIANGNIEMTECHPOLMAT
3ANGIINFNIEMMATPOLGWGW
4IIIPOLANGNIEMPLASTYKAINF
5IIKOŁO MATTECHBIOLMUZANGPOL
6ROBOTYKA
ROBOTYKA

ROBOTYKA
PRZYRODAGWGWDOR. ZAW
7
ROBOTYKA

ROBOTYKA

ROBOTYKA
RELGEOPOL
8 WF -BASENWF-BASENWF-BASENWF-BASEN WF -BASENWF-BASEN WF -BASEN

WTOREK

 Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1 ANGIIMATPOLMATNIEM/FRA
2 IIIFRAANGNIEMRELHIST
3IANGIPOLRELFRACHEMANG
4 FRA IRELHISTTECHW-FANGCHEM
5 MUZIIANGW-FRELBIOLPOL
6 INFRELIPLASTYKAMATANGHISTW-F
7 KOŁO PLASTYCZNEKOŁO PLASTYCZNEANGRELNIEMPOLW-FMAT
8 JUDO - 15;00JUDO 15:00JUDO - 15:00WF HALA/JUDO
WF HALA /JUDOWF HALA /JUDO
8-MAT
9-GEOGR
8-NIEM
9-FIZ

ŚRODA

ŚR.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1ANGRELW-FMATPOLMATMATGEO
2IFRAANGMATMATHISTINFEDB
3IIRELPRZYRANGFRAPOLMAT
4IIIFRAHISTANGGEOGANG
5IANGIPOLFRAWDŻANG
6FRAW-FANGPOL
7 POLK. MAT K. J. ANGRELWDŻ
814:00 - SZACHY14:00 - SZACHY14:00 - SZACHYNIEM
9GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00FIZ

CZWARTEK

CZW.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1RELANGW-FMATPOLMATMATANG
2IIANGW-FMATPOLNIEM/FRAREL
3ANGFRAMUZNIEMW-FRELPOLMAT
4IIIPOLFRAANGMUZW-F
5FRAIIANGMUZPOLW-FBIOL
6ANGPLASTYKABIOLPOL
7 K . MATPOLINFANGDOR. ZAW
8GEOGW-FHISTTESTY
9W-F - HALA W-F - HALA
10W-F- HALA W-F - HALA

PIĄTEK

PT.Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
1RELMUZANGMATMATMATPOLEDB
2IANGIMUZPOLGEOGMATANG
3IIIPRZYRMATBIOLANGPOL
4IIIANGINFPOLFIZCHEM
5IINF/IIHISTGEOGANGCHEMMAT
6II/INFGWANGHISTMATREL
7TAŃCETAŃCETAŃCEINFHISTANGFIZWOS
8TAŃCETAŃCETAŃCETAŃCEHIST
9