“Szkoła nie jest przystankiem.
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.”

C. Freinet

 

REKRUTACJA 2021/2022 :

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/2022  do klas I – VIII.


REKRUTACJA DO SZKOŁY  TRWA   DO  31  MARCA   2021 ROKU !!! ZAPISY ON -LINE LUB TELEFONICZNIE  POD NUMEREM TELEFONU 22 755-70-18

Rozmowy z kandydatami do klas I- VIII  oraz ich rodzicami  odbędą

się w ustalonych indywidualnie terminach.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klas I – III jest :

  • – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem oraz w przypadku kandydatów do klasy 1 gotowość szkolna wystawiona przez przedszkole  lub opinia o dziecku z przedszkola.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy IV jest :

  • – pozytywny wynik  rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem

  • – zdanie egzaminu z języka angielskiego 

  • – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klas V-VIII jest:

  • – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem

  • – zdanie egzaminów z j.polskiego, j. angielskiego

    oraz matematyki

  • – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł 

NUMER  RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT
GRODZISKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
Ul. 3-go Maja 33
05-825 Grodzisk Maz.
z dopiskiem: “opłata egzaminacyjna za (imię i nazwisko przyszłego ucznia)”
nr rachunku: 44 8931 0003 0530 7344 2000 0001


Listy osób przyjętych ogłoszone będą indywidualnie w ustalonych terminach z rodzicami po zdaniu wszystkich egzaminów przez uczniów.

 

Czas trwania zajęć

Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Lekcja 5
Lekcja 6
Lekcja 7
Lekcja 8
Lekcja 9
8:00 – 8:45
8:50 – 9:35
9:45 – 10:30
10:45 – 11:30
11:40 – 12:25
12:45 – 13:30
13:40 – 14:25
14:35 – 15:20
15:30-16:15

Czas trwania przerw międzylekcyjnych

Przerwa 1
Przerwa 2
Przerwa 3
Przerwa 4
Przerwa 5
Przerwa 6
Przerwa 7
8:45 – 8:50 (5 min)
9:35 – 9:45 (10 min)
10:30- 10:45 (15 min)
11:30 – 11:40 (10 min)
12:25- 12:45 (20 min)
13:30 – 13:40 (10 min)
14:25 – 14:35 (10 min)
15:20-15:30(10 min)

Plan dnia klas 0 – I

7:00 – 8:00 Zajęcia swobodne (świetlicowe).
8:00 – 12:30 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania, obiad.
14:15 – 18:00 Opieka popołudniowa.
14:15 – 17:00 Zajęcia pozalekcyjne
w ramach opieki popołudniowej.
17:00 – 18:00 Zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne.
Zajęcia swobodne i rekreacja.

 

 

 

 

 

 

Szkoła podstawowa niepubliczna – Grodzisk Mazowiecki

Szkoły  społeczne to obecnie coraz chętniej wybierane placówki edukacyjne, ze względu na wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do każdego ucznia. Oferują one również szerszy wybór zajęć dodatkowych i stawiają na rozwój zainteresowań u dziecka już od początkowych lat nauki. Szkoła podstawowa prywatna to inwestycja w edukację, która z pewnością przyczyni się do zdobycia dobrego wykształcenia w przyszłości.
W naszej placówce program nauczania organizujemy tak, aby dziecko miało czas zarówno na naukę, jak i zajęcia dodatkowe. Lekcje prowadzone są w Grodzisku Mazowieckim, jednak uczęszczają tu również dzieci z okolicznych miejscowości takich jak Milanówek.

Szkoła publiczna a szkoła społeczna

Poziom szkolnictwa zapewniany przez szkoły niepubliczne jest wyższy niż w przypadku innych placówek oświaty. Wpływa na to liczebność klas oraz ukierunkowanie na kształcenie w trybie indywidualnym, poprzez zwrócenie uwagi na problemy ze zrozumieniem materiału, które wykazuje konkretny uczeń. Również stosunek nauczycieli do nauczania jest nastawiony na indywidualne przekazanie wiedzy, dzięki zagwarantowanym warunkom, dostępowi do materiałów edukacyjnych oraz wyposażeniu klas i pracowni.Społeczna  szkoła podstawowa pozwala już od najmłodszych lat zagwarantować dziecku odpowiednie warunku do rozwoju intelektualnego i poszerzania zainteresowań.
-Możliwości jakie niesie za sobą szkoła społeczna  to:
• rozwój zainteresowań na zajęciach dodatkowych,
• indywidualne podejście do każdego ucznia,
• małe grupy,
• lekcje prowadzone z wykorzystaniem ciekawych materiałów,
• bliższa relacja między nauczycielami i rodzicami,
• wysoki poziom nauczania.
Szkoła społeczna  posiada wiele cech wspólnych z publicznymi placówkami, takich jak program nauczania, długość godzin lekcyjnych czy system oceniania. Za zapisaniem dziecka do prywatnej podstawówki przemawia jednak fakt, że jest to miejsce dużo bezpieczniejsze i będące bliżej ucznia.

 Nasza oferta

Główną misją i zadaniami, które realizuje nasza szkoła jest wychowanie dziecka na dobrego obywatela. Duży nacisk przykładamy do nauki języków obcych oraz krzewienie wśród uczniów tolerancji do drugiego człowieka, bez względu na jego odmienność. Dbamy o to, aby szkoła prywatna była miejscem bezpiecznym, do którego dziecko będzie przychodzić z przyjemnością. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która podczas zajęć potrafi połączyć zabawę z nauką. Nasza szkoła prywatna podstawowa zapewnia niezbędne materiały do nauki, podręczniki oraz ćwiczenia. Dodatkowo organizujemy liczne wycieczki dla uczniów, wyjścia do instytucji kulturalnych, a także prowadzimy zajęcia sportowe. Tak szeroka oferta, sprawia że szkoły niepubliczne są coraz chętniej wybierane przez rodziców pierwszoklasistów.
Jeżeli interesuje Państwa szczegółowy plan nauczania oraz organizowane zajęcia dodatkowe, nasza szkoła  zaprasza do kontaktu.