“Szkoła nie jest przystankiem.
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.”

C. Freinet

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

     Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywoływanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło  zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

  Szanowni Państwo informujemy, że od dnia 26 marca 2020r. kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się przez: pocztę elektroniczną  lub telefonicznie od godz. 8:00 – 12:00 pod numerem 22 755-70-18

Rodziców i uczniów prosimy o kontakt w sprawach pilnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 Wszystkie lekcje   prowadzone są   w formie nauczania zdalnego za pośrednictwem  zooma.

Pozostaję do Państwa dyspozycji  i życzę dużo zdrowia i wytrwałości .

Mariusz Dawid Żyta

dyrektor szkoły

 

 

12 czerwca  – dzień wolny od zajęć dydaktyczno -opiekuńczych – szkoła zamknięta

 

REKRUTACJA 2020/2021 :

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2020/2021  do klas I – VIII.


REKRUTACJA DO SZKOŁY  PRZEDŁUŻONA  DO 26 CZERWCA  2020 ROKU !!!

Rozmowy z kandydatami do klas I- VIII  oraz ich rodzicami  odbędą

się w ustalonych indywidualnie terminach.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klas I – III jest :

  • – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy IV jest :

  • – pozytywny wynik  rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem

  • – zdanie egzaminu z języka angielskiego 

  • – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klas V-VIII jest:

  • – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem

  • – zdanie egzaminów z j.polskiego, j. angielskiego

    oraz matematyki

  • – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł 

NUMER  RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT
GRODZISKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
Ul. 3-go Maja 33
05-825 Grodzisk Maz.
z dopiskiem: “opłata egzaminacyjna za (imię i nazwisko przyszłego ucznia)”
nr rachunku: 44 8931 0003 0530 7344 2000 0001


Listy osób przyjętych ogłoszone będą indywidualnie w ustalonych terminach z rodzicami po zdaniu wszystkich egzaminów przez uczniów.

 

Czas trwania zajęć

Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Lekcja 5
Lekcja 6
Lekcja 7
Lekcja 8
8:00 ? 8:45
8:50 ? 9:35
9:40 ? 10:25
10:40 ? 11:25
11:35 ? 12:20
12:45 ? 13:30
13:40 ? 14:25
14:30 ? 15:15

Czas trwania przerw międzylekcyjnych

Przerwa 1
Przerwa 2
Przerwa 3
Przerwa 4
Przerwa 5
Przerwa 6
Przerwa 7
8:45 – 8:50 (5 min)
9:35 – 9:40 (5 min)
10:25 – 10:40 (15 min)
11:25 – 11:35 (10 min)
12:20 – 12:45 (25 min)
13:30 – 13:40 (10 min)
14:25 – 14:30 (5 min)

Plan dnia klas 0 – I

7:00 – 8:00 Zajęcia swobodne (świetlicowe).
8:00 – 12:30 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania, obiad.
14:15 – 18:00 Opieka popołudniowa.
14:15 – 17:00 Zajęcia pozalekcyjne
w ramach opieki popołudniowej.
17:00 – 18:00 Zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne.
Zajęcia swobodne i rekreacja.

 

 

 

 

 

 

Szkoła podstawowa niepubliczna – Grodzisk Mazowiecki

Szkoły prywatne to obecnie coraz chętniej wybierane placówki edukacyjne, ze względu na wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do każdego ucznia. Oferują one również szerszy wybór zajęć dodatkowych i stawiają na rozwój zainteresowań u dziecka już od początkowych lat nauki. Szkoła podstawowa prywatna to inwestycja w edukację, która z pewnością przyczyni się do zdobycia dobrego wykształcenia w przyszłości.
W naszej placówce program nauczania organizujemy tak, aby dziecko miało czas zarówno na naukę, jak i zajęcia dodatkowe. Lekcje prowadzone są w Grodzisku Mazowieckim, jednak uczęszczają tu również dzieci z okolicznych miejscowości takich jak Milanówek.

Szkoła prywatna podstawowa

Poziom szkolnictwa zapewniany przez szkoły niepubliczne jest wyższy niż w przypadku innych placówek oświaty. Wpływa na to liczebność klas oraz ukierunkowanie na kształcenie w trybie indywidualnym, poprzez zwrócenie uwagi na problemy ze zrozumieniem materiału, które wykazuje konkretny uczeń. Również stosunek nauczycieli do nauczania jest nastawiony na indywidualne przekazanie wiedzy, dzięki zagwarantowanym warunkom, dostępowi do materiałów edukacyjnych oraz wyposażeniu klas i pracowni. Szkoła podstawowa prowadzona w trybie prywatnym pozwala już od najmłodszych lat zagwarantować dziecku odpowiednie warunku do rozwoju intelektualnego i poszerzania zainteresowań.
=Możliwości jakie niesie za sobą szkoła prywatna to:
• rozwój zainteresowań na zajęciach dodatkowych,
• indywidualne podejście do każdego ucznia,
• małe grupy,
• lekcje prowadzone z wykorzystaniem ciekawych materiałów,
• bliższa relacja między nauczycielami i rodzicami,
• wysoki poziom nauczania.
Szkoła podstawowa niepubliczna posiada wiele cech wspólnych z publicznymi placówkami, takich jak program nauczania, długość godzin lekcyjnych czy system oceniania. Za zapisaniem dziecka do prywatnej podstawówki przemawia jednak fakt, że jest to miejsce dużo bezpieczniejsze i będące bliżej ucznia.

Szkoła podstawowa prywatna – nasza oferta

Główną misją i zadaniami, które realizuje nasza szkoła prywatna, jest wychowanie dziecka na dobrego obywatela. Duży nacisk przykładamy do nauki języków obcych oraz krzewienie wśród uczniów tolerancji do drugiego człowieka, bez względu na jego odmienność. Dbamy o to, aby szkoła prywatna była miejscem bezpiecznym, do którego dziecko będzie przychodzić z przyjemnością. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która podczas zajęć potrafi połączyć zabawę z nauką. Nasza szkoła prywatna podstawowa zapewnia niezbędne materiały do nauki, podręczniki oraz ćwiczenia. Dodatkowo organizujemy liczne wycieczki dla uczniów, wyjścia do instytucji kulturalnych, a także prowadzimy zajęcia sportowe. Tak szeroka oferta, sprawia że szkoły niepubliczne są coraz chętniej wybierane przez rodziców pierwszoklasistów.
Jeżeli interesuje Państwa szczegółowy plan nauczania oraz organizowane zajęcia dodatkowe, nasza szkoła podstawowa prywatna zaprasza do kontaktu.